Prisane gjeld båe aldersgruppene. 100 % plass kostar 2330 kr i månaden. 80 % plass kostar 2000 kr i månaden. 60 % plass kostar 1540 kr i månaden. 40 % plass kostar 1100 kroner i månaden. Dei kommunale barnehagane kan framleis krevje matpengar i tillegg. Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nummer to, 50 % for barn nummer tre og fleire.