Varaordførar Willy Nesset skal fungere som ordførar medan Gunn Berit Gjerde er borte. Formannskapet gjer torsdag 1. februar vedtak om settevaraordførar. Opphaldet på Stortinget no kjem av av Leif Helge Kongshaug (V), som Gunn Berit Gjerde er vararepresentant for, er mellombels sjukmeld. Det har ikkje samanheng med alvorleg sjukdom Gunn Berit Gjerde har før vore på Stortinget frå 1. oktober 2005 til 1. oktober. 2006