Fryktar løpet er køyrt for Myrvåg, og er redde for framtida til Mork

foto