Lærarane ber alle førebu seg på opptrapping av streik til skulestart

foto