– Når det er ei så personleg historie så er det ekstra sterkt å lukkast

foto