Me skal levere Ulstein COM, CCTV-system, navigasjons- og kommunikasjonsutstyr og brukarkonsollar, melder sals- og prosjektleiar Rolf-Petter Almli i Ulstein Elektro. Verdien på avtalen er på om lag 6-7 millionar, og er såleis ein stor kontrakt for dei. Bygg 87 er eit subsea konstruksjonsfartøy av designtypen Havyard 858. Skipet skal leverast i mai neste år.