Å bake glutenfritt kan i starten vere ei utfordring for mange som må leggje om kosthaldet sitt. Gjennom å delta på bakekurs, kan ein få tips og idear som kan gjere matlaginga lettare. Kurset var på skulekjøkkenet til Velle skule, og der fekk vaksne og barn bake i lag. Kurset var ope både for medlemer i cøliakiforeininga og andre interesserte. Deltakarane fekk mellom anna lage lefser, brød, kjeks, kaker, bollar og rundstykke. - Det finst forskjellige typar glutenfritt mjøl på marknaden. På bakekurset får ein sjå eit variert utval av det som er på marknaden og vi lagar mat med mjøl frå ulike produsentar. Dermed er det berre å prøve seg fram i mjølvegen, slik at ein kan få eit mest mogleg variert, næringsrikt og spennande kosthald. På bakesamlingane kan både venner og familiemedlemer verte inspirert til å lage god og glutenfri mat for dei som treng eit glutenfritt kosthald, seier bakeleiarane Hjørdis Almelid Vikenes og Gerd Tennøy. Dei skal også vere bakeleiarar for eit glutenfritt bakekurs på Borgund Folkehøgskule i Ålesund laurdag 23. mars. Om nokon frå Søre Sunnmøre ikkje hadde høve til å delta på laurdagens bakekurs, går det an å melde seg på bakekurset i Ålesund ved å ta kontakt med Norsk Cøliakiforening sitt hovudkontor i Oslo. Deltakarane på bakekurset i Ørsta kom frå Volda, Norangsdalen, Ulsteinvik og Ørsta. Deltakarane syntest det var kjekt å møtast og få nokre glutenfrie baketips. Og ikkje minst var dei nøgde med at kurset var i Ørsta, slik at dei slapp å reise langt for å bake!

For Laila Vikenes (5) (t.v.) frå Ørsta og Maria Norangshol (6 ½) frå Norangsdalen var det kjekt å kunne dele bakegleda si med nokon andre som også hadde behov for glutenfritt kosthald. Her er jentene i ferd med å fylle vaniljekrem i skulebollane dei laga.