Bjørn Magne Haug protesterer mot Hareid kommune si nedlegging av viltnemnda ved å trekke seg frå leiarposisjonen i Søre Sunnmøre hjorteviltutval. Foto: Anne Gry Eilertsen

Haug grunngir handlinga med Hareid kommunestyre sitt vedtak om å legge ned viltnemnda i kommunen.

- Jeg kan ikke med min beste vilje representere Hareid kommune som tillegger "bakrommets særinteresser" større vekt enn lovlige vedtak i folkevalgte organ, skriv Haug i brevet.

Haug sitt brev har elles denne ordlyden:

- Jeg leser i avisen at Hareid vilt- og innlandsfiskenemnd er avviklet. Som folkevalgt medlem i overnevnte nemnd, valgt for perioden 2008-2010, har jeg ikke mottatt noen melding fra Hareid kommune om at dette vedtaket er opphevet eller at nemnda er nedlagt.

- Er det mistillit eller ønske om offentlig trakassering som er drivkraften til Hareid kommune når folkevalgt organ bilr behandlet på denne måten?