I brevet peikar Gunvor Ulstein mellom anna på at kommunikasjonen bedriftene i mellom, og mellom bedriftene og kunnskapsbasen ved Høgskulen i Ålesund, er viktigaste grunnlaget for framleis verdiskaping og vidareutvikling av det globale høgteknologiske næringslivet i Møre og Romsdal. Ho meiner Hareid fastlandssamband vil gi ein betre flyt av arbeidskraft og kompetanse som følgje av ein større bu- og arbeidsmarknadsregion.