Guri Melby: Stengde skular og barnehagar er ein for høg pris å betale

foto