Ulstein representerer Høgre i kommunestyret i Ulstein. Han sit også i levekårsutvalet og er vara til formannskapet.

Men no har Ulstein sendt brev til Ulstein kommune om at han flyttar til Kristiansand frå og med 27. september. Så då må kommunen finne ein erstattar for høgremannen.