I Herøy er det 607 personar som har førehandsrøysta. Det var eit overveldande stort fleirtal av innbyggjarane som meiner at Herøy bør halde fram som eigen kommune, det meinte 409 personar.

102 personar meinte at Herøy og Sande kan slå seg i hop.

Runde kommune var det 91 personar som røysta på.

I tillegg kom det fem blanke røyster.