Reiarlaget World Wide Supply i Ulsteinvik er tungt råka av oljenedturen på barsiliansk sokkel. At det brasilianske oljeselskapet Petrobas ikkje vil behalde plattformforsyningsskipa, har skapt ein dramatisk situasjon for reiarlaget.

Fire av dei seks PSV-ane er no utan inntekter.

Ber om krisehjelp:

Nett.no melder at World Wide Supply har frist til 20. november til å få långivarar og aksjonærar med på ein plan for å redde selskapet. Dei har sendt eit framlegg til obligasjonslångivarane om korleis selskapet skal kome seg ut av krisa. Planen inneheld konkrete tiltak for å reduser5e gjelda og auke kontantstraumen inn i selskapet. Planen har også tiltak for å få dei fire skipa som ligg i opplag ut i arbeid, og kutte kostnader i drifta.

Frist til 20. november:

Låneavtalen seier at reiarlaget må ha minst 7,5 millionar dollar tilgjengeleg likviditet til ei kvar tid. Ved utgangen av august var den tilgjengelege likviditeten på knappe 5,6 millionar dollar.

Største aksjonærar i World Wide Supply er J.O. odfjell med 14,6 prosent, deretter Lundhs Labradorieeksport med 11,12 prosent. Blant dei andre større aksjonærane er Nordvestor Aktiv, Sydvestor, Frydenbø invest, Hareid Elektriske og Gjerde Invest.