Ulstein formannskap vedtok nyleg at dei vil nytte ekstern konsulent for å rekruttere ny rådmann til Ulstein kommune. Formannskapet har alt landa på rekrutteringsbyrået Mercuri Urval. Den samla kostnadsramma er sett til 200 000 kroner.