ROBEK-lista er ei samling kommunar som må ha ei spesiell godkjenning frå høgare instansar for å kunne ta opp større lån. Hareid kommune har vore i denne kategorien nokre år, men er no på veg ut av lista. Etter tappinga og "nullinga" av 2008-underskotet er Herøy kommune sine fond nede i tilsaman 3,5 millionar kroner. Verst har det gått ut over flyktningfondet, skriv Vestlandsnytt.