Den 83,5 meter lange pelagiske ringnottrålaren er bygd ved verftet Asmar Shipbuilding i Tulcuahuano, Chile. "Nordborg" er designa av Rolls-Royce, og har typenemning NVC-355. Det nye designet er utvikla i tett samarbeid med eigaren Hvalnes P/f på Færøyane. I tillegg ti design har Rolls-Royce levert hovudutstyret til skipet, som til dømes framdriftsanlegg, hjelpemotor, vinsjar, automasjon, thrustarar, ror og styremaskin, samanfatta i ein integrert leveranse. Fartøyet er designa for produksjon om bord, med ein innfrysingskapasitet på over 200 tonn sildefilet i døgnet. Skipet har ein RSW (Refrigerated Sea Water) lastekapasitet på 1200 kubikkmeter, og fryserom med kapasitet på 2400 kubikkmeter. Så snart fisken er filetert og pakka klar for levering, går alt avfallet til produksjon av fiskemjøl og fiskeolje om bord. Tankkapasiteten til fiskeolje er på 160 kubikkmeter, medan lagerkapasiteten til fiskemjøl er på 1000 kubikkmeter. Det nye skrogdesignet tek omsyn til auka krav om å spare drivstoff, kombinert med gode sjøeigenskapar. Å avgrense støyen om bord har vore ein viktig faktor. Nordborg har kapasitet til eit mannskap på 30, og vert levert med topp moderne elektronikk, fiskeleitings- og kommunikasjonsutstyr. Nordborg skal fiske etter sild, makrell, lodde og kolmule, og er utrusta med separat dekksutstyr for tråling og fiske med ringnot. Fangstområda skal hovudsakleg vere rundt Færøyane, i Nordsjøen, havområda ved Island og Barentshavet. Reiaren, Hvalnes P/f, eig i tillegg den gamle "Nordborg", no kalla "Christian i Grotinum".