På nettsida til Ulstein kommune varslar avdelingsleiar Odd Kåre Wiik at dette kan føre til at abonnentar på Dimnøya og Garsholhaugen i periodar kan merke litt lågare vasstrykk og noko redusert kapasitet. Prøvedrifta vil vare ut denne veka.

Medan prøvedrifta går føre seg vil vassforsyninga til Dimnøya i periodar vere frå Mosvatn via høgdebassenget i Ulsteinvik.