foto
Mahi-mahi på kroken. Foto: Helene Isabelle Millan Eide.

Skisser frå øysamfunn og eit verdshav, del 4