FHI: 1,8 millionar nordmenn kan vaksinerast før sommaren

foto