Under ein sermoni ved Sparebank 1 Søre Sunnmøre sitt banklokale i Ulsteinvik fekk RG-utøvaren Malene Brevik Nesse tildelt banken sitt talentstipend på 25.000 kroner.

- Vi har moglegheita til å gje ut talentstipend dersom vi har søkjarar som er kvalifiserte, men dette er ikkje alltid det blir gjort kvart år. Formålet med dette stipendet er å bidra til at unge talent kan vidareutvikle sine talent. Vi ønskjer å ha fokus på at dei unge talenta kan leve ut draumane sine, gjennom å få litt merksemd, få motivasjon og ein sum frå banken, fortel banksjef Lillian Breivik.

Ho legg til at talentstipendet blir delt ut til personar som er med på å utvikle idretts- og kulturlivet i regionen, og på den måten vere gode representantar for regionen.

- Dette er eit stipend som skal henge høgt og der mottakar skal ha utmerka seg i sin idrett eller kulturutøving på landsnivå. Beløpet er på 25.000 kroner, og i tillegg har vi eit fint kunstverk frå Yngvil Birkeland, slik at ein også har eit fysisk minne.

Første på landslag

Banksjefen fortel at Malene Brevik Nesse sendte inn ein svært god søknad, der ho mellom anna la ved anbefalingar frå tidlegare lærar og RG-trenar Ragnhild Kriken Garnes, samt frå Norges fremste talentutviklar og mangeårig landslagstrenar i RG, Bente Bjanes.

Malene Brevik Nesse var første utøvaren frå Hødd RG som vart teken ut på landslaget, og tidlegare i år vart ho beste norske utøvar under landskamp mot Sverige. I vår tok ho også sølv i NM i Haugesund saman med systra, Sophie Brevik Nesse, og dei to vann også Norgescupen saman med Sophie i 2015.

- Malene var første utøvaren frå søre Sunnmøre som var på seniorlandslag, og truleg også den første i Møre og Romsdal, fortel Lillian Breivik.

Banksjefen legg til at Brevik Nesse i tillegg til å vere målretta med tanke på idretten, også er svært skuleflink og svært bevisst på kva ho ønskjer å oppnå.

- Det er veldig imponerande at ho klarar å vere så skuleflink, i tillegg til å drive ein idrett som krev så mykje, slår Lillian Breivik fast.

Kostbart

Breivik legg til at det er svært kostbart å drive med ein idrett som RG, både på grunn av utstyr, og på grunn av mykje reising til Austlandet for trening saman med i Asker.

- Eg var der i sommar åleine og trente ei veke, og vi var der også i påskeferien. I tillegg har vi vore i Asker i vinterferien og andre sommarferiar også. I tillegg får vi frå tid til anna landslagstrenaren, Bente Bjanes, hit til Ulsteinvik. Ho kjem faktisk hit no på fredag, fortel Malene Brevik Nesse.

Trenar og mor til Malene, Lisbeth Brevik Nesse, fortel at RG-miljøet i Ulsteinvik ofte har hatt samlingar i samband med juleferie, og at ein då har fått besøk frå Bjanes.

I tilegg til at Malene har med Lisbeth Brevik Nesse som trenar, er også dei to systrene med i treningsgruppa, og Malene har konkurrert saman mykje saman med Sophie Brevik Nesse.

- Motiverer de kvarandre, spør Lillian Breivik.

- Eg trur kanskje eg er mest motivert og vil trene aller mest av oss tre, men dei likar det veldig godt dei også.

Lisbeth Brevik Nesse fortel at det ikkje alltid er like lett for tre systre å trene saman, og spesielt ikkje når ein i tillegg har med mor som trenar.

- Det er ei utfordring, men eg synest dei har vore veldig flinke. Malene dreg også heile lasset på RG, og har gjort det i mange år. Det med at dei skal trene, stå på og legge ned innsats på trening. Det smittar over på alle som er med, og i tillegg så greier ho å halde hovudet kaldt og prestere i konkurranse. Det lærer også dei andre av, seier Lisbeth Brevik Nesse.

Viktig ressurs i miljøet

Lisbeth Brevik Nesse meiner Malene er ein viktig ressursperson for heile RG-miløet i Ulsteinvik.

- Eg er trenar, men eg synest Malene er berebjelken i miljøet og ein av grunnane til at folk står på og trenar hardt.

På spørsmål frå banksjefen om korleis Malene Brevik Nesse ser føre seg framtida, viser det seg at 17-åringen også har store mål når det gjeld utdanning.

- Eg har veldig lyst å trene veldig mykje framover, og sjå kor godt eg kan gjere det neste år. Då kjem eit veldig stort og veldig godt kull i mi klasse. Etter vidaregåande skal eg byrje rett på medisinstudiet, men eg trur alltid eg vil vere i RG-miljøet, til dømes som trenar, og eg har lyst å kome tilbake til Ulsteinvik og få til ei bra gruppe her, fortel stipendmottakaren.

Ho håpar på å vere blant dei ti beste i si klasse på landsbasis den komande sesongen, men legg ikkje skjul på at det vil kreve svært hardt arbeid. 17-åringen deltek i senior internasjonal klasse, der dei eldste utøvarane er 19 til 20 år.

- RG-utøvarane held gjerne ikkje på så mykje lenger enn til dei er 20 til 21, det blir veldig vanskeleg å kombinere så mykje trening med studier, fortel Lisbeth Brevik Nesse.