Ein bil som vart avskilta i Hjørungavåg utgjorde det mest dramatiske høgdepunktet under politiet sitt arbeid det siste døgeret. Elles melder dei om ein svært roleg start på pinsa.