Ulstein kommunestyre godkjende å auke ramma på 450 000 kroner for kvart år i to år til styrking av oppvekst- og kulturadministrasjonen. Kommunestyret føresett at pengane skal nyttast innan oppvekstsektoren med hovudoppgåve å styrke kvaliteten og utviklinga i skulen, kommunale læreplanar, kompetanseheving med meir.