Island Offshore har i dag seld offshore service fartøyet Island Patriot til ein ikkje namngjeve kjøpar.

Salet av fartøyet har blitt gjort på vilkår som båe partane er nøgde med, og Island Management As vil halde fram med å drifte fartøyet.

Fartøyet vart levert av Ulstein verft i april 2005, og har hatt base i Esbjerg siste åra.