I fylgje nettsidene til Hareid kommune vil det verte gjennomført ei brannøving med Hareid brannvesen i Hareid tysdag.

Brannøvinga vil gå føre seg mellom klokka 18.00 og 20.00 og publikum vert orientert om at det kan vere ein del aktivitet i samband med øvinga i Hareid sentrum.