Sunnmøre Folkehøgskule har flytta frå Reiten til det tidlegare hotellet på Varleitet. Men før dei set heilt kroken på døra i gamlebygget, må spora etter skulen ryddast vekk og lokala vaskast ned. Derfor arrangerte SUFH loppemarknad laurdag. Og i fire-fem timar kom det ein jamn stim av nysgjerrige og kjøpelystne folk. Garnkuler til fem kroner stykke, potetkasser, leselampar, senger, kaffikjelar og lysekruner er berre nokre døme på kva som var til sals. Rektor Trond Berg opplyser at folkehøgskulen har tatt over 90 prosent av interiøret til Ulstein Hotel på Varleitet. For å få ein mest mogleg sams stil ville dei derfor kvitte seg med mykje av inventaret på Reitene. Vi ville ha bort det eg kallar typiske ferjemøblar frå 1970-talet. Men vi har ikkje kvitta oss med historia til Sunnmøre Folkehøgskule. Ein del av sakene som har følgt Lidarheim sidan starten skal vere med til Varleitet, slår han fast. Mange gjorde seg storvarp på folkehøgskulen laurdag. Ei av dei var Nini Persson, busett i Hjørungavåg. For 600 kroner sikra ho seg eit massivt, plettfritt matbord med slagbenk og fem stolar til. Prislapp: 600 kroner. Kjøpet vart plussa på med ein reproduksjon av Michelangelo, eit Coca-Cola-bilete og ei skohylle, til den samle nette pris av 30 kroner. Dette er det gode liv, smilte Nini Persson nøgd. Saman med naboane Ingrid og John Stennes og svigerinne Mildrid Hjørungnes testa ho ut kjøkengruppa i gymsalen på Reiten. Ulstein Ten Sing selde både kaffi og sveler, og hjørungavågarane storkosa seg. Nini Persson er austlending, men kom flyttande til Hjørungavåg for ei tid tilbake. Eg er bsm-ar. Det betyr "bur saman med"-forklarer ho, og siktar til den nye bygdeboka til Sverre Bjåstad. Som sambuar med Ingemar Grønnevet er ho no "husfrue" på Jomsborg. Men det var ikkje berre Nini Persson som gjorde storvarp. Midt på golvet i gymsalen stod Kamilla Grimstad og fnisa: Eg tippar ho mamma blir sjokka, utbraut ho. Kamilla hadde plukka seg ut 12 kaffikoppar med asjettar og sukkerskål i 60-talsstil. Heilt utan skar. Når eg blir vaksen - og litt gammal - vil desse kanskje vere kjempeverdfulle, smilte ho - og fekk hjelp av venninna Gunn Kathrin Faksvåg Fuglesnes til å bere ut porselenet. Andre sikra seg kaffikjelar til 10 kroner, store steikjespader, kleskorger og senger til gi-bort-pris. Rektor Berg opplyser at dei i løpet av føremiddagen klarte å kvitte seg med 70 prosent av det som var sett fram for sal. Den store summen vart det ikkje, for vi selde sakene svært rimeleg. Vi fekk inn 15.000 kroner, som skal delast likt mellom skulen og Ulstein Ten Sing. Hovudsaka for oss denne gongen var å spare miljøet, og det lukkast vi med, kommenterer ein nøgd rektor ved SUFH.

Når eg blir vaksen - og litt gammal, så er kanskje desse kjempeverdfulle, kommenterer Kamilla Grimstad (t.h.). Ho fekk hjelp av venninna Gunn Katrin Faksvåg Fugelsnes til å vere ut kaffiservicet til 12 personar.