Ein fersk statistikk frå Statistisk Sentralbyrå viser kor mange innbyggarar dei ulike kommunane hadde på dei ulike aldersstega pr. 1. januar 2007. Vi har plukka ut ei gruppe av dei eldste og ei gruppe av dei yngste - og rangert kommunane på Søre Sunnmøre:

Personar over 90 år:

Ørsta 109 Volda 84 Herøy 63 Vanylven 46 Ulstein 38 Hareid 31 Sande 27

Personar 1-4 år:

Ørsta 503 Ulstein 435 Herøy 429 Volda 408 Hareid 227 Vanylven 128 Sande 109 Tala viser - ikkje uventa - at Ulstein har ei spesielt ung befolkning.