Avisa kjem tilbake med meir seinare.

Ambulansehelikpteret. Foto: Joar Drønnesund