Ungdomsorganisasjonar krev like læringsvilkår for nynorskelevar

foto