Eksamen blir avlyst for vidaregåande skule og 10. klasse