– Det viktigaste er praten det fører til, ikkje dokumentet