foto
Audun Hopland meiner dei fem kommunane på Ytre Søre har mykje å tilby turistar – eller gjester – som han helst vil kalle dei. Prosjektleiaren ivrar etter å få reiselivsaktørane til å samarbeide meir, slik at det kan lagast opplevingar som går over fleire dagar for tilreisande. Foto: Anne Gry Eilertsen.

- Her på Ytre Søre har vi omgjevnader i verdsklassa.