Dagens Næringsliv som skriv at det børsnoterte reiarlaget Eidesvik Offshore no posisjonerer seg for å kunne vere med på utbyggings- og vedlikehaldsaktivitetar etter kvart som meir av olje- og gassverksemda flyttar seg til nordområda og større havdjup. Bømlo-reiarlaget har hyra inn Pareto Private Equity for å skaffe medinvestorar til skipet, som er kostnadsrekna til 1,2 milliardar kroner. Går alt i boks skal skipsverftet West Contractors i Ølen ha det 162 meter lange og 31 meter breie isforsterka skipet klart til levering i 2010. Skipet får 2,8 mål dekksareal, lugarplass til 140 personar og dieselelektrisk framdriftsmaskineri med 36.000 hestekrefter, noko som medførar at skipet kan flytte seg framover med ei fart på 20 knop. Konstruksjonsskipet som Ulstein-reiarlaget Island Offshore har under bygging ved Ulstein Verft, "Island Constructor" vart omtala som ein "gigant" då Vikebladet Vesposten presenterte nyhendet 8. april i fjor. Skipet, som har typenemninga Ulstein SX 121, er ein X-Bow med ei lengd på 120,2 meter og ei breidde på 25 meter, og blir innreidd for 90 personar. Prislappen er 600 millionar kroner. Det skal leverast i mai 2008.

Eidesvik også ved Ulstein Verft

Men Eidesvik Offshore har også eit konstruksjonsfartøy under bygging ved Ulstein Verft. Kontrakten vart skriven i september i fjor, og det 120 meter lange og 25 meter breie skipet skal leverast frå Ulstein Verft i november 2008. No vil Bømlo-reiarlaget svinge seg nokre hakk opp i storleik. Kraftpluggen til 1,2 milliardar kroner er designa av Vik og Sandvik. I følgje Dagens Næringsliv vil Eidesvik gå inn med ca. 40 prosent av eigenkapitalen. Pareto Private Equity har fått oppdraget med å reise resten ute blant eksterne investorar. Målet er å forhandle fram ein avtale som sikrar langtidsoppdrag før skipet blir levert frå verftet. Tilretteleggjaren meiner konstruksjonsbåten kan oppnå ei dagrate på mellom 95.000 og 110.000 dollar på ein kontrakt som varer frå eitt til fem år. I spotmarknaden tener mindre konstruksjonsfartøy no opptil 300.000 dollar dagen, meiner Pareto Private Equity.