Kjøpesenteret har frå før 15 forretningar. Når dei no utvidar får dei plass til 6-7 nye butikkar på senteret. Etter planen skal det nye bygget stå ferdig i slutten av april i år. Då kan butikkane flytte inn. Og alt 10. mai skal butikkane opne for kundar.