Fylkesmannen skriv at det er store friluftsinteresser på Havågneset ( i Eiksund). Dei ser det som positivt at det blir etablert gangveg ut til neset med parkering i starten av vegen. Ein turveg kan auke bruken av området. Men for å hindre at fleire enn grunneigarane køyrer bil på vegen, bør vegen utstyrast med låsbar bom.