Båten er eit stort ankerhandteringsfarty på om lag 22.000 hestekrefter spesielt bygt for arbeid på store djup - og i nordområda. Skipet er av Rolls-Royce-designet UT787 CD og er farty nummer 500 frå Rolls-Royce Marine. Typiske arbeidsoppgåver for denne båten vil vere innanfor ankerhandtering, lett konstruksjon og supply. Island Vanguard blir det første ankerhandteringsfartyet i flåten til Island Offshore. Skipet har ein permanent installert arbeids-ROV, altså ein fjernstyrt undervassbåt, som skal kunne setjast ut sjølv i dårleg ver. Ubåten kan gå ned til 3000 meter og vil vere ein viktig ressurs for både arbeidet, tryggleiken og effektiviteten på feltet. Du kan lese reportasjen frå skipsdåpen i papirutgåva av Vikebladet Vestposten tysdag 20. februar.