Onsdag 18. mai får Ulstein formannskap framlagt ein månadsrapport for mars for det store prosjektet Arena Ulstein. Der kjem det fram at divers utfordringar med arbeid i byggegrunnen har ført til forseinkingar i høve framdriftsplanen med 30 dagar.

Det er sett av 18 millionar kroner til økonomiske reservar i prosjektet. Kjende tillegg vedkomande hovudentreprenør er på 2,48 millionar kroner. Kjende tillegg til prosjekteringsgruppa er på 1,8 millionar kroner.

På noverande tidspunk er der gode reservar i prosjektet, står det i rapporten.

Til no er ingen personar skadde i prosjektet.