Like før midnatt fredag kom det melding om at det hadde brote ut brann ved eit bustadhus på Dimnøya.

I fylgje politiloggen til Sunnmøre politidistrikt er det snakk om eit branntilløp i eit elektrisk anlegg på utsida av huset, som bebuarane klarte å sløkke før det oppsto større skader på bustaden.

Ingen personar vart skadde under hendinga.