Salet av leilegheiter i Teigane Terrasse-prosjektet på Hareid har vore så bra at Hareid Eigedomsutvikling har vedteke å starte bygginga av hus nr. 2. Hus nr. 1 er under oppføring og skal vere innflyttingsklart til sommaren. Der er ni leilegheiter i ulike storleikar.

Bygg nr. 2 har vore på vent, men kjøpeinteressa vakna etter ferien - og utsiktene er no så lyse at bygget kjem for fullt - med ferdigstilling i juni 2014.