Med unntak av to personar som sat i drukkenskap grunna rusing, var det ingen større hendingar.

Politiet på heile Sunnmøre fekk difor ein relativt roleg kveld på jobben natt til i dag (laurdag).

Elles kan politiloggen også rapportere om ein stille laurdag så langt.