Dei vil framleis vere tilgjengelege på telefon torsdagar, men frå og med 16. mai kan du ikkje besøke NAV Hareid på denne vekedagen.

- Dette gjer vi får at vi skal kunne gjere ein endå betre jobb for brukarane våre og kunne drive meir utadretta oppfølging, står det å lese på Hareid kommune si nettside.