Ulstein brannvesen var ute på automatisk brannalarm til ein privatbustad i natt.

Det var truleg straumbrot som var årsak til at brannen løyste seg ut. Alt var normalt i bustaden, så brannvesenet returnerte.