Kortare liggjetid på sjukehus for fullvaksinerte

foto