Sunnmøring kom inn på eliteuniversitet i USA

foto