Alle i Ulstein kommunestyre var samde om kvar båten bør stoppe

foto