Ny rapport foreslår å fjerne bompengar, ferjebillettar og bilavgifter

foto