foto
Ulstein og Hareid lensmannskontor har i mange år vaska tenestebilane her på plassen utanfor garasjen. No viser det seg at avløpsvatnet går ned i Sauneselva. – Eg set pris på at vi vart gjort merksame på dette, seier lensmann Hans-Eirik Pettersen. Viss bilvaskinga skal halde fram, må kummen til venstre i bildet koplast på det kommunale kloakknettet. Foto: Linda Eikrem

Avløpsvatn frå bilvasking har gått rett i Sauneselva

Ulstein kommune ser alvorleg på at politiet i Ulsteinvik har brote forureiningslova.