Framleis ikkje klart kven som blir Ulstein-ordførar

foto