- Vi har plass til 100.000 der oppe, seir Stig til Vestlandsnytt - og legg til at han håper at i alle fall minst 300 kjem til Hidsdalen 18. juli. Oppe i Hidsdalen skal folk ha høve til å slå opp telt og overnatte. Meir informasjon om festivalen ligg inne på nettstaden gjerdsvika.no.