- Dette er ei stor ære og vi er takknemlige over å bli heidra, sa Arild Grimstad og Kari Janne Ringstad, som mottok prisen. Grimstad viste til den entusiasmen som er rundt Hareidsstemna og også til støtten fra kommunen, noko som til saman oppmuntrar til innsats år etter år. Leiar av fylkeskulturutvalet Rigmor Andersen Eide sa under pristildelinga at Hareid blir omtale som "korsongens vogge" i Noreg og at sang og musikk alltid har vore fundamentet for Hareid-stemna, men at dette har utvida seg gradvis sidan starten i 1962. Ho viste til at tilbodet i dag femner alle grupper og mange kulturuttrykk samt at dugnadselementet står sterkt. Fylkeskulturprisen er på 50.000 kroner og ein diplom.

Kari Anne Ringstad og Arild Grimstad fra Hareidsstemna Foto: Svein Magne Harnes/Møre og Romsdal fylke
Koret Vox Virorum frå Hareid song under pristildelinga. Foto: Svein Magne Harnes/Møre og Romsdal fylke