Norsk selskap med på laget når verdshava skal reinskast for plast